STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA BIBLIOTEKI

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury i jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należącego do niej mienia.

Biblioteka jako podmiot utworzony przez Samorząd Województwa Podlaskiego na podstawie ustaw stanowiących podstawę prawną działalności Biblioteki jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Wprowadzający: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Data wprowadzenia: 2004-05-31

Modyfikujący: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Data modyfikacji: 2004-05-31

Opublikował: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska

Data publikacji: 2004-05-31