STATUS PRAWNY

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, zwana w dalszym ciągu informacji "Książnicą" jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego pod nr 7.

Biblioteka posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Książnicy stanowią przepisy:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. , Nr 13, poz. 123  z późniejszymi zmianami),
- Statutu Biblioteki.

 

Metryka strony

Udostępniający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Szymon Sokół

Wprowadzający: Szymon Sokół

Data wprowadzenia: 2006-08-11

Modyfikujący: Szymon Sokół

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Szymon Sokół

Data publikacji: 2006-08-11