Informacje nieudostępniane w BIP


Informacje nieudostępniane w Biuletynie znajdują się na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej pod adresem www.ksiaznicapodlaska.pl

Zamieszczono tam m.in.:
- informacje dotyczące patrona Biblioteki,
- historię Biblioteki,
- informacje dotyczące zbiorów, katalogów i kartotek,
- dane o poszczególnych działach i filiach bibliotecznych związanych z obsługą użytkowników (charakterystyka usług bibliotecznych, adresy, telefony),
- informacje dotyczące imprez bibliotecznych, wystaw i wszelkich innych form pracy z czytelnikiem.


Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące funkcjonowania Książnicy Podlaskiej i jej agend zamieszczone są na tablicach informacyjnych w budynku głównym Biblioteki i w siedzibach poszczególnych filii.
Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w bieżącej publikacji Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie dyrektora Książnicy Podlaskiej przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 14A.

 

Metryka strony

Udostępniający: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska - Dział Komputeryzacji Procesów Bibliotecznych Książnicy Podlaskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Szymon Sokół

Data wytworzenia: 2004-05-31

Wprowadzający: Szymon Sokół

Data wprowadzenia: 2007-09-05

Modyfikujący: Szymon Sokół

Data modyfikacji: 2016-06-07

Opublikował: Szymon Sokół

Data publikacji: 2007-09-05