DANE PODSTAWOWE

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

tel. (85) 67-67-221

fax (85) 67-67-220

e-mail: ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl

WWW: http://www.ksiaznicapodlaska.pl

NIP 542-21-24-069
REGON 000276713

DYREKTOR: Beata Zadykowicz

Na czele Książnicy Podlaskiej stoi dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
Dyrektor kieruje całokształtem działalności Książnicy i reprezentuje ją na zewnątrz, powołuje i odwołuje zastępców.
Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Książnicy, przedstawiania Zarządowi Województwa Podlaskiego planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

 
GŁÓWNY KSIĘGOWY: Anna Aniołkowska

Główny księgowy kieruje Działem Księgowości i zapewnia prawidłową działalność finansową Biblioteki, w szczególności: prowadzi rachunkowość Książnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowuje i realizuje plany finansowe, sporządza sprawozdania finansowe, analizuje całokształt gospodarki finansowej Książnicy oraz zabezpiecza środki finansowe niezbędne do jej funkcjonowania.

 

Metryka strony

Udostępniający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Butoka

Data wytworzenia: 2004-05-31

Wprowadzający: Szymon Sokół

Data wprowadzenia: 2004-05-31

Modyfikujący: Szymon Sokół

Data modyfikacji: 2021-05-04

Opublikował: Szymon Sokół

Data publikacji: 2004-05-31