MAJĄTEK BIBLIOTEKI

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku jest właścicielem:

  • Budynku siedmiokondygnacyjnego murowanego oznaczonego w rejestrze budynków nr ewidencyjnym 2155 położonego na działce o powierzchni 0,1850 ha w obrębie Nr 0011 Śródmieście oraz udział w prawie własności niezabudowanej o powierzchni 0,0076 ha w obrębie Nr 0011 Śródmieście – wpisanych do Księgi Wieczystej BI1B/0102873/3, BI1B/00103421/7,
  • Budynku położonego na działce nr 1781/10 o powierzchni 0,0462 ha (prawo wieczystego użytkowania gruntu) – wpisanych do księgi wieczystej KW 66.244 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wielkoblokowa” w Białymstoku.

Wartość ewidencyjna brutto środków trwałych - Rzeczowych aktywów trwałych Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku:

Grunty:  zł 995 588,28   wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Budynki i lokale: zł 23 311 232,87  wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: zł 3 392 867,07 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: zł 2 190,00 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Urządzenia techniczne: zł 828 105,52  wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Środki transportu: zł 140 480,50 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Pozostałe środki trwałe: zł 26 568 972,71 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.  w tym:

  • zł 22 712 889,44  zbiory biblioteczne.

Wartość ewidencyjna brutto wartości niematerialnych i prawnych: zł 542 195,12 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Ilość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r.

  • książki 1 151 083 woluminów,
  • czasopisma oprawne 46 012 jednostek,
  • zbiory audiowizualne 32 954 jednostek,
  • dokumenty elektroniczne 947 jednostek.

 

Białystok, dnia 25.06.2020 r.

Sporządziła:

Jolanta Bobrowska

Metryka strony

Udostępniający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Bobrowska

Data wytworzenia: 2020-06-25

Wprowadzający: Szymon Sokół

Modyfikujący: Szymon Sokół

Data modyfikacji: 2020-06-25

Opublikował: Szymon Sokół

Data publikacji: 2020-06-25