MAJĄTEK BIBLIOTEKI

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku jest właścicielem:

- budynku siedmiokondygnacyjnego murowanego oznaczonego w rejestrze budynków nr ewidencyjnym 2155 położonego na działce o powierzchni 0,1850 ha w obrębie Nr 0011 Śródmieście oraz udział w prawie własności niezabudowanej o powierzchni 0,0076 ha w obrębie Nr 0011 Śródmieście - wpisanych do Księgi Wieczystej BI1B/0102873/3, BI1B/00103421/7.

- budynku położonego na działce nr 1781/10 o powierzchni 0,0462 ha (prawo wieczystego użytkowania gruntu ) – wpisanych do księgi wieczystej KW 66.244 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych,

- własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" w Białymstoku,

Wartość ewidencyjna brutto środków trwałych (Rzeczowych aktywów trwałych) Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego:

 

Grunty :

zł    995 588,28 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Budynki i lokale: 

zł    23 207 912,87 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

zł   3 288 261,83 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne:

zł    2 190,00 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Urządzenia techniczne:

zł    646 175,63 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Środki transportu:

zł    140 480,50 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Pozostałe środki trwałe:     

zł  23 636 752,19 wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w tym

  • zł 19 859 487,26 zbiory biblioteczne

     

Wartość ewidencyjna brutto wartości niematerialnych i prawnych:

zł 508 413,32 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

 

Ilość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2017 r.

 

  • książki 1 098 936 woluminów,

  • czasopisma oprawne 46 012 jednostek,

  • zbiory audiowizualne 33 818 jednostek,

  • dokumenty elektroniczne 947 jednostek.

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Bobrowska - gł. księgowa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Bobrowska

Data wytworzenia: 2018-08-09

Wprowadzający: Szymon Sokół

Data wprowadzenia: 2006-08-11

Data modyfikacji: 2018-08-09

Opublikował: Szymon Sokół

Data publikacji: 2006-08-11